2. Karabağ Savaşı ve İran: Stratejik İletişim Perspektifi

  • Basım Yılı: 2022
  • Baskı Sayısı:

İran’ın jeokültürel kuşak hedefli yumuşak güç yaklaşımı ve stratejik iletişim faaliyetleri, bölgesel rekabet ve iç güvenlik boyutlarında değerlendirildiğinde, Azerbaycan’ın bu anlamda son derece istisnai bir yere sahip olduğu görülebilmektedir.

2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı bölgesel aktörler açısından, konjonktür değişimi ve yeni bir jeopolitik durumun oluşum süreci olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, bölgesel aktörlerin bir kısmı bu sürece destek sunan veya bu süreci temkinli bir biçimde takip eden konumlara sahip olurken diğer aktörler ise bu sürece yönelik olarak karşıt ve önleyici bir tutum ortaya koymuşlardır. Söz konusu bu aktörlerin başında gelen İran, 2. Karabağ Savaşı sürecinde gösterdiği tepkiler ve uyguladığı strateji ile bu süreçteki önleyicilik tutumunu açık biçimde sergilemiştir. Bölgede, yaklaşık 30 yıl süren statükonun korunması ve jeopolitik değişimin önlenmesi hedeflerine sahip olan İran, 2. Karabağ Savaşı sürecinde bu hedef doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetini ön plana çıkarmıştır.