İran Perspektifinden PKK: Yaklaşım ve Ortak Mücadele İmkânı

  • Basım Yılı: 2021
  • Baskı Sayısı:

Türkiye, uzun yıllar boyunca mücadele ettiği PKK terör örgütünü, ülke içinde hareketsiz duruma getirirken tamamlayıcı gereklilik olan bölgesel iş birliği ihtiyacı da yoğun biçimde hissedilmeye başlanmıştır.

Terörizmle mücadele, birincil düzey veya ontolojik gerekliliklerinin yanı sıra birtakım tamamlayıcı unsurları da kapsayan geniş bir çerçeve arz etmektedir. Söz konusu ontolojik gereklilik alanı en yalın biçimiyle; terörizme hedef olan ülkenin mücadele stratejilerini, askerî mücadele konseptini ve terörizmi ortaya çıkaran ve yeniden üreten sosyal faktörlere yönelik müdahalelerini ifade etmektedir. Bu unsurlar, terörizmle mücadelenin adeta ön koşulları ve temellerini oluşturmaktadır. Diğer yandan terörizmle mücadelede bu ön koşullar ile tamamlayıcılık ilişkisine sahip olan faktörler de mevcuttur. Bu faktörlerin, terörizmle mücadelede tamamlayıcılık niteliğinin olmasının yanında bu süreçlerin başarısını doğrudan etkileyebilme potansiyeli de vardır. Terörizmle mücadelede ana aktör olan özne devletin, askerî stratejisi ve terörizmi yeniden üreten koşulları ortadan kaldırmadaki etkinliği son derece önemlidir. Ayrıca bu etkinlik, söz konusu diğer faktörlerle birlikte eş güdüm ilişkisine sahip olduğunda nihai ve bütünsel başarı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda tamamlayıcı faktörler olan ülkeler arası tanım, algı ve yaklaşım birliği ile terörizme yönelik dış desteğin ortadan kaldırılması; bu nihai başarının anahtarlarındandır. Özellikle terörizmin sınır aşan, uluslararasılaşan bir karaktere yönelik olarak yaşadığı dönüşüm ve terör örgütlerinin, farklı coğrafyalarda farklı devletleri hedef almaya başlaması, bu durumun önemini artırmaktadır. Bu anlamda, bölgesel ve küresel düzeyde, terörizmle mücadelede iş birliği ve ortaklık, 21. yüzyılda en kritik gereklilik olarak kendisini göstermeye başlamıştır.