İran’da Uzaktan Eğitimde Yaşanan Zorluklar

  • Basım Yılı: 2021
  • Baskı Sayısı:

Eğitim; yaşama hakkı, seçme hakkı, sağlık hakkı, beslenme ve barınma hakkı gibi temel insan haklarından biridir. Kişiler için sahip olduğu kritik önemin yanı sıra kişilerin toplumsal ve ekonomik çıkarları üzerinde ikincil bir etkiye sahip olan eğitimin faydaları, insan gelişimi teorileri için temel teşkil etmektedir. İran Anayasası’nın 30. maddesine göre devlet, “bütün vatandaşlara ortaokula kadar ücretsiz eğitim sağlamakla ve ücretsiz yükseköğrenimi ülkenin kendine yeterliliği için gerekli olan oranda genişletmekle” yükümlüdür. Bu madde, halk eğitimi masraflarının yaklaşık %80’i devlet tarafından karşılanarak ve eğitim bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı son yıllarda %10’a çıkartılarak uygulanmaktadır.

Eğitim; yaşama hakkı, seçme hakkı, sağlık hakkı, beslenme ve barınma hakkı gibi temel insan haklarından biridir. Kişiler için sahip olduğu kritik önemin yanı sıra kişilerin toplumsal ve ekonomik çıkarları üzerinde ikincil bir etkiye sahip olan eğitimin faydaları, insan gelişimi teorileri için temel teşkil etmektedir. İran Anayasası’nın 30. maddesine göre devlet, “bütün vatandaşlara ortaokula kadar ücretsiz eğitim sağlamakla ve ücretsiz yükseköğrenimi ülkenin kendine yeterliliği için gerekli olan oranda genişletmekle” yükümlüdür. Bu madde, halk eğitimi masraflarının yaklaşık %80’i devlet tarafından karşılanarak ve eğitim bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı son yıllarda %10’a çıkartılarak uygulanmaktadır.