Rusya, İran ve Hindistan Üçgeni: INSTC

  • Basım Yılı:
  • Baskı Sayısı:

Dünya ekonomi gücünün, Batı’dan Doğu’ya kaymasının küresel ve bölgesel ölçekte yarattığı birincil etkilerin yanında ikincil etkileri de giderek önem kazanmaktadır. Bu kaymanın, sadece ekonomik ya da ticari bir kaymanın ötesinde birçok alanı (teknoloji, küresel finans sisteminin yeniden inşası, savunma stratejisi ve askerî strateji, uluslararası ortak savunma anlaşmaları, uluslararası örgütler vb.) kapsayan çok katmanlı ve çok boyutlu bir şekilde cereyan ettiği gözlemlenmektedir. Gerek doğrudan gerekse de dolaylı etkiler, Asya-Avrupa aksındaki hemen hemen tüm ülkelerin stratejik olarak pozisyonlarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. ...